Dirigent

De huidige dirigent: Leentje Eyckerman

In september 2008 nam Leentje Eyckerman de dirigeerstok over van Jos Van De Velde.

Leentje Eyckerman (°1984) kreeg de eerste zangkriebels in het jeugdkoor Kladderadatsch!.
Ze studeerde aan het Lemmensinstituut te Leuven, waar ze het diploma ‘master in de muziekpedagogie’ behaalde.
Tijdens deze studies groeide ook de interesse voor koormuziek: in 2005 maakte ze bij Kladderadatsch! de overstap van koorlid naar dirigente.

Momenteel is Leentje muziekleerkracht in de lagere school van het Onze-Lieve- Vrouwinstituut Pulhof te Berchem en geeft ze AMV, samenzang en navorming muzische vorming voor leerkrachten basisonderwijs aan de muziekacademie van Hamme.

Naast het Lokers gemengd koor Couleur Vocale, dirigeert ze ook de Konsinjoorkes uit het Antwerpse.

Om haar vaardigheden als dirigente te doen groeien volgt Leentje een driejarige cursus koordirectie aan de muziekacademie te Lier, waar ze o.a. les krijgt van Marleen De Boo en Geert Hendrix. Eind juni 2011 rondt ze deze opleiding met succes af.